پروژه های ساختمان هوشمند

   ساختمان خانم امینطراحی فروش تجهیزات و اجرای سیستمهای هوشمند ، اصفهان-خیابان شریعتی-بن بست کسایی   

وضعیت پروژه :در حال بهره برداری

ساختمان آقای دکتر بیاتی طراحی فروش تجهیزات و اجرای سیستمهای هوشمند ، اصفهان-مرداویج-خیابان فارابی جنوبی

وضعیت پروژه :درحال ساخت

ساختمان آقای محمودی طراحی فروش تجهیزات و اجرای سیستمهای هوشمند ، اصفهان-خیابان چهارباغ بالا-خیابان کاویان

وضعیت پروژه :درحال ساخت

ساختمان مجموعه اداری خورشید(مشتاق) طراحی فروش تجهیزات و اجرای سیستمهای هوشمند، خیابان مشتاق دوم ابتدای حمزه

وضعیت پروژه :درحال ساخت

·         مجموعه ویلائی آقای مظاهری  در شهرک تفریحی زردنجان اصفهان

·         مجموعه فروشگاهی کفش شاهین  در سیتی سنتر اصفهان

·         مجتمع مسکونی 1900متر مربعی آقای حسن زاده در اصفهان

و پروژه های مختلف طراحی و مشاوره واجرائی دیگر