ساختمان خانم امین طراحی فروش تجهیزات و اجرای سیستمهای هوشمند ، اصفهان-خیابان شریعتی-بن بست کسایی       

وضعیت پروژه :در حال بهره برداری

ساختمان آقای دکتر بیاتیطراحی فروش تجهیزات و اجرای سیستمهای هوشمند ، اصفهان-مرداویج-خیابان فارابی جنوبی

وضعیت پروژه :درحال ساخت

ساختمان آقای محمودیطراحی فروش تجهیزات و اجرای سیستمهای هوشمند ، اصفهان-خیابان چهارباغ بالا-خیابان کاویان

وضعیت پروژه :درحال ساخت

ساختمان مجموعه اداری خورشید(مشتاق)طراحی فروش تجهیزات و اجرای سیستمهای هوشمند، خیابان مشتاق دوم ابتدای حمزه

وضعیت پروژه :درحال ساخت

·         مجموعه ویلائی آقای مظاهری در شهرک تفریحی زردنجان اصفهان

·         مجموعه فروشگاهی کفش شاهین در سیتی سنتر اصفهان

·         مجتمع مسکونی 1900متر مربعی آقای حسن زاده در اصفهان

و پروژه های مختلف طراحی و مشاوره واجرائی دیگر