پروژه های اجرائی

v     عنوان پروژه : ساختمان مجموعه اداری خورشید(مشتاق) به مساحت 7500 متر مربع خیابان مشتاق اصفهان

نوع قرارداد : قرارداد اجرا و دفتر فنی  تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستم هوشمند پروژه

کارفرما : شرکت رافع کیش (آقای گلشیرازی) پروژه درحال اجرا

v     عنوان پروژه : اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 11 مجموعه سرویسهای بهداشتی   درمجموعه پروژه سیتی سنتر اصفهان  به مساحت 2200 مترمربع  

نوع قرارداد : اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مشارکت با شرکت آشیان عرش (امارت عربی)به عنوان مجری معماری

کارفرما : شرکت پرستیژلند ایران                        

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : مجموعه فرهنگی،آموزشی،مذهبی آیت الله خادمی به مساحت 5200 مترمربع واقع در خیابان جامی

نوع قرارداد : اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستمهای هوشمند پروژه

کارفرما : مجموعه خیریه همدانیان ،                  مشاور پروژه:شرکت نمابرزن سپاهان آقای مهندس کاردانپور

وضعیت پروژه :درحال ساخت

 v   عنوان پروژه : تاسیسات برق و مکانیک ورزشگاه کارگران نجف آباد

اجرای پنج موتورخانه مربوط به پنج بلوک 50 واحدی

کارفرما :تعاونی مسکن فولاد مبارکه