پروژه های مسکونی

v     عنوان پروژه :مجتمع مسکونی برج میلاد نور (دریای نورسابق) به مساحت 50000مترمربع واقع در خیابان سیمین

نوع قرارداد : مشاور کارفرما در زمینه تاسیسات الکتریکی و سیستمهای هوشمند به مدت 5 سال تا کنون

کارفرما : آقای مهندس هراتیان فر

وضعیت پروژه :درحال ساخت

 v  عنوان پروژه : مجتمع مسکونی 200 واحدی تعاونی مسکن فولاد مبارکه ( شهید کشوری)به مساحت40000مترمربع

نوع قرارداد : کلیه نقشه های تاسیسات مکانیکی و موتورخانه مرکزی 5 بلوک 40 واحدی

کارفرما : تعاونی مسکن فولاد مبارکه  

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : مجتمع مسکونی 580 واحدی تعاونی مسکن فولاد مبارکه (فدک)

نوع قرارداد : طراحی موتورخانه مرکزی

کارفرما : تعاونی مسکن فولاد مبارکه  

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : مجموعه240 واحد ی مسکونی (بهارستان)به مساحت 32000مترمربع

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه

کارفرما : تعاونی مسکن حوزه علمیه اصفهان       مدیریت طرح:مهندسین مشاور  پلشیر 

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : مجتمع مسکونی آقای صمدی به مساحت 2200متر مربع واقع در خیابان ملاصدرا

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستمهای هوشمند پروژه ، و مشاور شرکت مشاور پروژه 

کارفرما : آقای صمدی                              مشاور پروژه:شرکت نمابرزن سپاهان آقای مهندس کاردانپور

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : مجتمع مسکونی آقای دکتر نادری به مساحت 1900متر مربع واقع در خیابان ملاصدرا

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستمهای هوشمند پروژه ، و مشاور شرکت مشاور پروژه

کارفرما : آقای دکتر نادری                         مشاور پروژه:شرکت نمابرزن سپاهان آقای مهندس کاردانپور

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : مجتمع مسکونی آقای حاج حیدری به مساحت 2600متر مربع واقع در خیابان مسرور

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستمهای هوشمند پروژه ، و مشاور شرکت مشاور پروژه

کارفرما : آقای حاج حیدری

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : مجتمع مسکونی آقای محمودبه مساحت 1500متر مربع واقع در خیابان چهارباغ بالا

نوع قرارداد : طراحی و اجرای سیستمهای هوشمند پروژه ،         کارفرما : آقای محمودیه

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : مجتمع مسکونی آقای دکتربیاتی مساحت 1800متر مربع واقع در خیابان چهارباغ بالا

نوع قرارداد : طراحی و اجرای سیستمهای هوشمند پروژه ،         کارفرما : آقای دکتر بیاتی

وضعیت پروژه :درحال ساخت

 

·         مجموعه مسکونی 630واحدی مسکن مهر فولادشهر برزنF6 شرکت نگین آبشار

·         مجموعه مسکونی 380 واحدی مسکن مهربهارستان شرکت نگین آبشار                       

·         مجموعه مسکونی مسکن مهرشاهین شهر شرکت پارامادان

·         مجموعه مسکونی مسکن مهرگلپایگان شرکت پژوهش معماری