پروژه های اداری

v     عنوان پروژه : ساختمان سرپرستی بانک  صادرات استان گلستان به مساحت 9200 متر مربع واقع در گرگان

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و سیستم هوشمند پروژه ، نظارت عالیه پروژه

کارفرما : سرپرستی بانک صادرات استان گلستان

v     عنوان پروژه : پژوهشگاه زیست جانوری رویان اصفهان به مساحت 6000 متر مربع واقع در خوراسگان اصفهان

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه ، نظارت اجرا ،مشاور کارفرما

کارفرما : پژوهشگاه رویان ، آقای دکتر نصر (مدیر طرح آقای خدائی)

وضعیت پروژه :درحال بهره برداری

v     عنوان پروژه : ساختمان مرکز جذب شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به مساحت 4500متر مربع

نوع قرارداد : طراحی کلیه نقشه های تاسیسات مکانیکی و موتورخانه مرکزی

کارفرما : دفتر فنی شهرک علمی تحقیقاتی      مدیریت طرح : مهندسین مشاور  پلشیر 

v     عنوان پروژه : مجموعه محوطه سالن های جنبی دانشگاه صنعتی اصفهان به مساحت 5000مترمربع

نوع قرارداد : طراحی کلیه نقشه های تاسیسات و سیستم فواره ها

کارفرما : دفتر فنی شهرک علمی تحقیقاتی      مدیریت طرح : مهندسین مشاور  پلشیر 

v     عنوان پروژه : توسعه مجتمع خوابگاهی شماره 8 دختران دانشگاه صنعتی اصفهان به مساحت 3500 مترمربع

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه  

کارفرما : دفتر فنی دانشگاه   مدیر طرح :شرکت مهندسی حجم سبز آقای مهندس بصیری  

v     عنوان پروژه : مجموعه میوه و تره بار و ساختمان های اداری و دفاترکار به مساحت 30000 مترمربع

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه

کارفرما : سازمان میادین و تره بار اصفهان   مدیریت طرح : مهندسین مشاور  پلشیر 

وضعیت پروژه :اتمام یافته