پروژه های صنعتی

v     عنوان پروژه : کارخانه مونتاژ قطعات ایران خودرو به مساحت 6000متر مربع واقع در شهرک صنعتی پرند تهران

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه ، نظارت اجرا ،مشاور کارفرما

کارفرما : شرکت قاره سبز   مدیر طرح :مهندس فیروزی  

وضعیت پروژه :درحال ساخت

v     عنوان پروژه : کارخانه تولید کاغذ کرافت به مساحت 4000متر مربع واقع در شهرک صنعتی نائین

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی ، نظارت اجرا ،مشاور کارفرما

کارفرما : آقای ولی اله عاشقی  

وضعیت پروژه :درحال بهره برداری

v     عنوان پروژه : مجتمع سردخانه ای بندر عباس واقع در شهرک صنعتی بندرعباس

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه

کارفرما : آقای عباسی   مدیر طرح :شرکت مهندسی حجم سبز آقای مهندس بصیری              

v     عنوان پروژه : مجتمع گاوداری صنعتی مکانیزه 5000 راسی اردستان

نوع قرارداد : طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه ، نظارت اجرا ،مشاور کارفرما

مشاور پروژه:شرکت نمابرزن سپاهان آقای مهندس کاردانپور کارفرما : آقای دکتر نادری

وضعیت پروژه :درحال ساخت