معرفی کلی محصولات شرکتEUBQ

 

ایوبیک قابل انعطاف پذیرترین پریز موجود در دنیا می باشد.با استفاده از ایوبیک امکان اضافه کردن,جابجاکردن و برچیدن پریزها در هر زمان و هرجا به راحتی میسر است.
با این سیستم پریز برق را در هر جا که نیاز داشته باشید در اختیار خواهید داشت.این محصولات به زندگی و کارشما قابلیت های بیشتر,زیبایی و راحتی را همزمان می بخشد.
محصولات ایوبیک محدودیت های اجتباب نا پذیر محیط های  بسته را بر طرف می نماید.محصولات ایوبیک امکانات لازم برای تطبیق با تکنولوژی روز را فراهم می آورد

.
این سیستم شامل ترک برق و ابزارها اتصال به آن از قبیل پریز  و آدابتورها رها است و برق از یک نقطه ورودی به ترک داده می شود.و بدون نیاز به سیم کشی در هر نقطه از مسیر ترک با افزودن یک پریز برق را می توان دریافت کرد.در هرنقطه از مسیر ترک با درگیر کردن پریز با ترک می توان از آن محل برق دریافت کرد. .با این سیستم برق و سایر سیگنالهای مورد نظر در هر نقطه از مسیر ترک قابل دسترسی می باشند

.
 تراکت ها و برق های ساخت ایوبیک از تکنولوژی جی اس اس بهره  می برند که این روش به شکل  موثری کلیه اجسام رسانایی را که با هادی های پاور تراک در تماس هستند زمین می کند به صورتی که هرگونه اعمال شوک الکتریکی به آن اجسام غیر ممکن است

.
 محصولات ایوبیک به گونه ای طراحی شده اند که تمامی استانداردهای ضروری بین المللی را پشتیبانی می نماید.در آزمایشگاههای مجهز ایوبیک تمامی تجهیزات به شکل دقیق و مداومی تحت شرایط تست قرار میگیرند.تا ایمنی ,کیفیت و قابلیت اطمینان آن مورد سنجش قرار گیرد.ایوبیک یک نوع محصول منحصربه فرد است

.
 ایوبیک یک راه حل جایگزین برای پریزهای برق متداول است.با استفاده از این سیستم امکان اضافه کردن,جابه جاکردن و برچیدن پریزها در هر زمان و هرجا به راحتی میسر.است.
 پریزهای ایوبیک محصولاتی با تکنولوژی بالا ,به همراه ایمنی و قابلیت تطبیق پذیری که یک جایگزین خلاقانه و کارا برای پریزها ی متداول برق می باشند و به شما اجازه می دهد که کلیه امکانات بالقوه موجود در فضای اتاق خود استفاده کنید.