هوشمند سازی ساختمان و ساختمان هوشمند ،افق جدید و بحثی نسبتا نو است که وارد صنعت ساختمان گردیده است. سوالی که در اولین برخورد برای افراد و کارفرمایان پیش می آید این است که : ساختمان هوشمندکه این روزها مدام راجع به آن میشنویم چیست؟

چه امکاناتی را برای ما به ارمغان می آورند؟ یا اینکه چه کمکی در بهترشدن شرایط زندگی به ما میکنند؟ 

هوشمندسازی ساختمان چیست؟

  هوشمندسازی ساختمان به معنای ایجاد یک شبکه ارتباطی میان تمامی وسایل برقی ساختمان ازجمله چراغها،سیستمهای صوتی و تصویری،سیستم امنیتی،سیستم آبیاری،سیستم سرمایشی وگرمایشی و لوازم خانگی آشپزخانه، درب ها و پنجره ها و غیره است که به این طریق با در اختیار گرفتن کنترل آنها ، کارکرد این وسائل را به صورت دلخواه خود برنامه ریزی و مدیریت کنیم.

استفاده از قابلیتها و امکاناتی مانند کنترل از راه دور (از طریق تلفن یا اس ام اس یا موبایل یا اینترنت) ، ایجاد زیبایی بی نظیر و استفاده از تجهیزات لوکس ،کاهش مصرف انرژی،امنیت بالاو غیره از اصلی ترین مزایای به کاربردن سیستم های هوشمند میباشد.  طراحان ساختمان هوشمند باتو جه به نیازکارفرما(یا پروژه مورد نظر) و متناسب با بودجه اقتصادی که آنهادر نظردارند و با استفاده از دانش تخصصی و تجارب خود به طراحی و تجهیز ساختمان می پردازند